Тренер у спорту

Спортска гимнастика

Општи предмети

Основе теорије и методике спортског тренинга

Основе спортске статистике и информатике

Основе организације спорта и законске уређености спорта у републици србији

Прва помоћ

Стручни предмети

Анализа спортске активности - Спортска гимнастика

Методика тренинга спортске гране - Спортска гимнастика

Спортско педагошка пракса - Спортска гимнастика

Проф. др Хаџи Саша Илић

sasa.ilic@pr.ac.rs

Наставни план

Тренажна пракса - Спортска гимнастика

Проф. др Хаџи Саша Илић

sasa.ilic@pr.ac.rs

Наставни план