Рукомет

Општи предмети

Основе теорије и методике спортског тренинга

Основе спортске статистике и информатике

Основе организације спорта и законске уређености спорта у републици србији

Прва помоћ

Стручни предмети

Анализа спортске активности - Рукомет

Методика тренинга спортске гране - Рукомет

Спортско педагошка пракса - Рукомет

Тренажна пракса - Рукомет