Тренер у спорту

Ритмичка гимнастика

Општи предмети

Основе теорије и методике спортског тренинга

Основе спортске статистике и информатике

Основе организације спорта и законске уређености спорта у републици србији

Прва помоћ

Стручни предмети

Анализа спортске активности - Ритмичка гимнастика

Методика тренинга спортске гране - Ритмичка гимнастика

Спортско педагошка пракса - Ритмичка гимнастика

Тренажна пракса - Ритмичка гимнастика