Тренер у спорту

Пливање

Општи предмети

Основе теорије и методике спортског тренинга

Основе спортске статистике и информатике

Основе организације спорта и законске уређености спорта у републици србији

Прва помоћ

Стручни предмети

Анализа спортске активности - Пливање

Методика тренинга спортске гране - Пливање

Спортско педагошка пракса - Пливање

Тренажна пракса - Пливање