Тренер у спорту

Планинарство

Општи предмети

Основе теорије и методике спортског тренинга

Основе спортске статистике и информатике

Основе организације спорта и законске уређености спорта у републици србији

Прва помоћ

Стручни предмети

Анализа спортске активности - Планинарство

Наставни план

Испитна питања

Теме за семинарски рад

Методика тренинга спортске гране - Планинарство

Наставни план

Испитна питања

Теме за семинарски рад

Спортско педагошка пракса - Планинарство

Наставни план

Тренажна пракса - Планинарство

Наставни план