Методологија истраживања у физичкој култури

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
O102
ЕСПБ
10
Семестар
Први
Професор
проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
1+5

Циљ

Основни циљ предмета је да се студентима пруже научне информације и знања из Опште методологије и кинезиолошке статистике.

Исход

Усвајање најзначајнијих термина као и знања из истраживачких метода и кинезиолошке статистике.