Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Скијашко трчање

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Испитна питања

Шифра предмета
21.O105
ЕСПБ
6
Семестар
Први
Професор
ван. проф. др Хаџи Милош Видаковић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
1+2

Циљ

Оспособљавање студената за примену скијашког трчања у свакодневном животу и имплементација истог у наставне програме основних и средњих школа.

Исход

Реализација програма и примена скијашког трчања у свакодневном животу код свих узраста као националног програма за рехабилитацију нације кроз програм покрет лек за век.