Први

Семестар

21.O101Општа антропомоторика

ЕСПБ : 6
Семестар : Први
Професор : проф. др Бранимир Мекић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O102Теорија физичке културе

ЕСПБ : 4
Семестар : Први
Професор : проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail

21.O103Историја физичке културе

ЕСПБ : 3
Семестар : Први
Професор : проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 1+0
More Detail

21.O104Анатомија

ЕСПБ : 6
Семестар : Први
Професор : проф. др Здравко Витошевић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.O105Скијашко трчање

ЕСПБ : 6
Семестар : Први
Професор : ван. проф. др Хаџи Милош Видаковић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+2
More Detail

21.O106 Одбојка

ЕСПБ : 6
Семестар : Први
Професор : Проф. др Зоран Савић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

O101Општа антропомоторика

ЕСПБ : 10
Семестар : Први
Професор : проф. др Бранимир Мекић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 4+2
More Detail

O102Методологија истраживања у физичкој култури

ЕСПБ : 10
Семестар : Први
Професор : проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 1+5
More Detail

O103 Анатомија

ЕСПБ : 10
Семестар : Први
Професор : проф. др Здравко Витошевић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 3+3
More Detail

Search For Courses