Едукације

Примена статистичких поступака у циљу праћења и прогнозе моторичког развоја ученика

Стручно усавршавање

Позив за стручно усавршавање одобреног програма бр 1084, компетенције К1, приоритетне области П2, под називом „Примена статистичких поступака у циљу праћења и прогнозе моторичког развоја ученика“ у трајању од 4 недеље, број бодова: 11.

Котизација за похађање Програма износи 1000 дин и уплаћује се на ж.р. Факултета 840-1235666- 82; позив на број 74231107. У котизацију су урачунати: организацијa, радни материјал и издавање сертификата. Пријављивање учесника је до 15 дана пре почетка стручног усавршавања.

Одобрени програм се изводи online.

Одлука о одобравању програма сталног стручног усаврсавања наставника, васпитача и стручних сарадника

Sites We Follow