Др Соња Антонијевић

Др Соња Антонијевић

Доцент

Биографија

Антонијевић (Драгослав) Соња, девојачко Игњатовић. Рођена 23.07.1967. у Загребу (Хрватска, општина, Медвешћак). Основну школу “25. Мај“ завршила је у Загребу 1982.године. Прве две године средњег школског образовања завршила је у Загребу, Технички образовни центар “Првомајска”. Средњу школу Образовне-васпитне организације усмереног образовања“11. октобар“ ИИИ и ИВ годину завршила је у Белој Паланци. Занимање:“лабораторијски техничар за биологију“, струка: природно техничка. Године 1986/1987 уписала је Факултет Физичке културе у Нишу, а дипломирала је 20.01.1992. године у Нишу са оценом 10 (десет); Универзитет у Нишу, Филозофски факултет – Студијска група за физичку културу, 1992. год. Тема дипломског рада: Релације базичних моторичких способности и успеха у савладавању обавезних састава у ритмичко–спортској гимнастици, Физичка култура (ужа стручна област: Ритмичко-спортска гимнастика) Универзитет у Нишу, Филозофски факултет- Студијска група за физичку културу, 1992. год. Стечено звање: Професор физичког васпитања. Запослена на факултету за спорт и физишко васпитање од 1.10.1998. године као асистент-приправник за предмет Кошарка. Одслушала постдипломске студије у Приштини, Универзитет у Приштини а 17.02.2009 одбранила је Магистарску тезу под називом :“Специфичности морфолошких карактеристика и моторичких способности у односу на преферирану грану спорта” 05.03.2015. дата сагласност за израду Докторске дисертације на тему: “Специфичности неких антрополошких димензија фудбалера и кошаркаша у односу на пол“, одлуком бр.15-2/37. 09.11.1017. године одбранила је Докторску дисертацију на Факултету за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини, са седиштем у Косовској Митровици, под називом: “Специфичности неких антрополошких димензија фудбалера и кошаркаша у односу на пол и на основу тога стекла диплому Доктора Физичке културе, редни број 914 из евиденције о издатим дипломама у Косовској Митровици 19.06.2018. године. Асистент-приправник: на предмету Кошарка од 1998.године на Факултету за физичку културу, Универзитета  у Приштини. Од 2007 до 2016 године била је члан Савета факултета. Од 2007 до 2016 године, секретар катедре за друштвено-хуманистичке предмете на Факултету за спорт и физичко васпитање, Универзитет у Приштини, Лепосавић. Од 2009 .године ради као сарадник-асистент за наставни предмет Кошарка, ужа научна област спорт и спортске игре–предмет Кошарка на Факултету за спорт и физичко васпитање, Универзитет у Приштини , Лепосавић. Од 2018. године ради као асистент са докторатом за ужу научну област Спортске игре. Објавила је бројне научне радове и активно је учествовала на бројним конгресима. Своју спортску каријеру започела је од 1976 до 1980 године чланица РК “Локомотива“ из Загреба (Хрватска) а од 1980–1984 чланица КК “Цибона“ и “КК Трстик 74” из Загреба (Хрватска). 1984/85 године након пресељења из Хрватске у Србију, тачније у Белу Паланку, наставља са активним бављењем кошарке у КК“ Младост“ из Беле Паланке све до 1986. године када уписује Факултет за Физичку културу. На Факултету за Физичку културу током студирања ангажована је на предмету ”Кошарка“ као демонстратор код проф. др. Ивана Јовановића предметног наставника. 15.05.1989. године полагала је испит за атлетског судију и показала потребно знање,а 02.10.1989. године у Београду добила диплому Атлетског судије .

Образовање

  • 1992. Филозофски факултет, Универзитет у Нишу - Основне студије
  • 2009. Факултет за спорт и физичко васпитање, Универзитет у Приштини - Магистарске студије
  • 2017. Факултет за спорт и физичко васпитање, Универзитет у Приштини - Докторске студије

Референце

  1. Antonijević, S. i Kocić, J. (2013): Rezultati morfoloških sposobnosti košarkaša i fudbalera dobijenih metodom diskriminativne analize, Zbornik radova sa nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem ”Fizička kultura i moderno društvo” (pp. 279-283). Jagodina, Srbija: Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet u Jagodini.
  2. Popovic, D., Radjo, I., Stankovic, V., Boli, E., Savic, V., & Bojovic, M. (2014). Specifics of cognitive abilities of track-and-field athletes and basketball players. Kinesmetrics, 3(1), 65-80.
  3. Milošević,S., Antonijević, S., Okiljević, D., & Šukleta, B. (2017). Razlike u motoričkim sposobnostima kod studenata oba pola koji se bave smučanjem i aktivnostima u prirodi. U V. Stanković, & T. Stojanović (Eds.) Zbornik sažetaka međunarodne naučne konferencije ,,Antropološki i Teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina Vеlikog do danas“ (pp. 217-220). Kopaonik, Srbija: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet u Prištini-Kosovska Mitrovica.
  4. Ilić, I., Popović-Ilić, T., Ilić Hadži, S., & Antonijević, S. (2017). Razlike bazičnih morfoloških i pozicionih karakteristika vrhunskih strelaca evropskih prvenstava u rukometu. U V. Stanković, & T. Stojanović (Eds.) Zbornik sažetaka međunarodne naučne konferencije ,,Antropološki i Teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina Vеlikog do danas“ (pp. 92). Kopaonik, Srbija: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet u Prištini-Kosovska Mitrovica.
  5. Popovic, D., Popovic, M., Popovic, J., Boli, E., Savic, V., Arsic, I., & Antonijevic, S. (2019). Determining Motoric Abilities of Perspective Judokas. Journal of Sports Science, 7, 99-105.