Др Милан Марковић

Др Милан Марковић

Асистент

Биографија

Милан Марковић је рођен 20.06.1991. у Ваљеву. По завршетку основне, и средње медицинске школе 2010. године уписује се на Факултет спорта и физичког васпитања, Унивезитета у Београду. Основне академске студије завршава 2014. године са просечном оценом студирања 8.78, док мастер академске студије завршава 2015. године, са просечном оценом студирања 9.65. Поред просека, ангажованост на предмету „Борење“ на позицији демонстратора, као и писање радова у току основних и мастер академских студија, омогућило му је да без паузе у студирању 2015. године упише докторске академске студије на Факултету спорта и физичког васпитања, Универзитета у Београду. Све испите је положио са просечном оценом 9.75, а докторску дисертацију под називом ”Поузданост и осетљивост теренских тестова за процену специфичне рвачке припремљености” одбранио је 30.08.2019. године. У току студија проглашен је најбољим студентом мастер академских студија, најбољим студентом прве године докторских академских студија, као и студентом генерације докторских академских студија. На основу свега оствареног додељена му је награда града Ваљева за 2019. годину из области „Стваралаштва и постигнућа ученика и студената“. Што се тиче спортске каријере, у рвању је освајач титула првака државе у свим узрасним категоријама, али и учесник Европског првенства за јуниоре, Светског студентског првенства, као и више Светских сениорских првенстава у рвању на песку. Са научно-стручног аспекта, од 2015. године учествује у реализацији националног научног пројекта под називом „Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, метаболички, психосоцијални и образовни статус становника Републике Србије“, број III47015, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, док је од 2018. године активан члан „International Network of Wrestling Researcher”. Од 2022. године запослен је на Факултету за спорт и физичко васпитање, Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Лепосавићу на месту асистента са докторатом за ужу научну област Индивидуални спортови са аналитиком и дијагностиком.

Образовање

 • 2014. Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду - Основне студије“Компарација такмичарске активности рвача слободним стилом на европском првенству 2013. и 2014. године”
 • 2015. Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду - Мастер студије“Разлика такмичарске активности код врхунских рвача слободним стилом у функцији успешности“
 • 2019. Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Београду - Докторске студије“Поузданост и осетљивост теренских тестова за процену специфичне рвачке припремљености”

Референце

 1. Marković, M., Kukić, F., Dopsaj, M., Kasum, G., Toskić, L., & Zarić, I. (2021). Validity of a novel Specific Wrestling Fitness Test. Journal of Strength and Conditioning Research, 35(12S):S51-S57.
 2. Zarić, I., Kukić, F., Jovićević, N., Zarić, M., Marković, M., Toskić, L., & Dopsaj, M. (2020). Body height of elite basketball players: do taller basketball teams rank better at the FIBA World cup?. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 3141.
 3. Toskić, L., Dopsaj, M., Marković, M., Toskić, D., & Ignjatović, A. (2020). Mechanical and contractile properties knee joint muscles measured by the method of tensiomyography in differently trained men and women. Journal of Strength and Conditioning Research, X(X):xx-xx.
 4. Marković, M., Dopsaj, M., Kasum, G., Zarić, I., Toskić, L. (2017). Reliability of the two new specific wrestling tests: performance, metabolic and cardiac indicators. Archives of Budo, 13: 409-420.
 5. Dopsaj, M., Marković, M., Kasum, G., Jovanović, S., Koropanovski, N., Vuković, M., Mudrić, M. (2017). Discrimination of different body structure indexes of elite athletes in combat sports measured by multi frequency bioimpedance method. International Journal of Morphology, 35(1):199-207.
 6. Zarić, I., Dopsaj, M., Marković, M. (2018) Match performance in young female basketball players: relationship with laboratory and field tests. International Journal of Performance Analysis in Sport, 18(1): 90-103.
 7. Toskić, L., Dopsaj, M., Stanković, V., & Marković, (2019). Concurrent and predictive validity of isokinetic dynamometry and tensiomyography in differently trained woman and men. Isokinetics and Exercise Science, 27(1):31-39.
 8. Zaric, I., Dopsaj, M., Markovic, M., Zaric, M., Jakovljevic, S., & Beric, D. (2020). Body composition characteristics measured by multichannel bioimpedance in young female basketball players: relation with match performance. International Journal of Morphology, 38(2):328-335.
 9. Zarić, I., Kukić, F., Jovićević, N., Zarić, M., Toskić, L., Đurić, S., Marković, M., & Dopsaj, M. (2020). Body height of female basketball players: Association with ranking at the Woman’s World Basketball Cup. Anthropological Notebooks, 26(2):72-86.
 10. Toskić, L., Dopsaj, M., Toskić, D., & Marković, M. (2020). Isokinetic muscle power of the knee extensor and flexor muscles among differently trained people in relation to gender. Human Movement, 21(3):81-89.