Др Драгана Алексић

Др Драгана Алексић

Редовни професор

Биографија

Рођена је у Прокупљу 27.09.1969. Основну и средњу школу завршила је у Нишу. Основне академске и последипломске студије завршила је на Факултету физичке културе Универзитета у Нишу. Докторирала је 2010. на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду. На Факултету спорта и физичког васпитања у Лепосавићу, Универзитета у Приштини ради од новембра 1995. Најпре као асистент за предмет Спортска гимнастика, затим као доцент на предмету Кошарка, и од 2018. као ванредни професор за Индивидуалне спортове (предмет Ритмичка гимнастика) и Кошарка на основним академским студијама, као и на предмету Менаџмент у спорту на мастер академсим студијама. Активно се бавила спортском гимнастиком, вишеструки је првак Србије 1983., 1984. и 1985. и 1984. треће место на сениорском првенству СФРЈ. Основала је гимнастички клуб „Гимнастикс“ 2008. године са чијим чланицама са успехом наступа на домаћим и међународним првенствима у ритмичкој гимнастици. Од 2013. национални судија за ритмичку гимнастику. Као аутор и коаутор публиковала је преко 100 научних и стручних радова у земљи и иностранству. Објавила је два уџбеника, као коаутор, са комплексном тематиком из области кинезиологије и различитих спортова естетско- координационог карактера „Основи кинезиологије и спортова естетско-координационог карактера“ 2009. године. и друго допуњено издање истог 2018. године и уџбеник „Ритмичка гимнастика“ 2017. године. Активно говори и служи се енглеским језиком.

Образовање

  • 1993. Филозофски факултет, Универзитет у Нишу - Основне студије
  • 2005. Факултет физичке културе, Универзитет у Нишу - Магистарске студије
  • 2010. Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом Саду - Докторске студије

Референце

  1. Aleksić, D., Stanković, S., Milenković, V., Karalejić, S., Lilić, Lj., & Mekić, B. (2014). Efekti primene elemenata gimnastike u nastavi fizičkоg vapitanja na razvoj koordinacije kod učenica mlađeg školskog uzrasta. Glasnik Аntropološkog Društva Srbije, 48, 107-115.
  2. Sokolović, D., Aleksić, D., Milenković, V., Karaleić, S., Mitić, D., Kocić, J., … & Veselinović, A. M. (2016). QSAR modeling of bis-quinolinium and bis-isoquinolinium compounds as acetylcholine esterase inhibitors based on the Monte Carlo method—the implication for Myasthenia gravis treatment. Medicinal Chemistry Research, 25(12), 2989-2998.
  3. Stanković, S., Marković, Ž., Dopsaj, M., Ignjatović, A., & Aleksić, D. (2017). The effects of a swimming program on the functional abilities of female students. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 14(3), 427-434.
  4. Stanković, S., Aleksić, D., & Kocić, J. (2019). Efekti programirane nastave plivanja na morfološke karakteristike učenika. Glasnik Antropološkog Društva Srbije, 54, 27-34.
  5. Drijević, V., Šiljaj, V., Stefanović, Ž., Toskić, D., & Aleksić, D. (2019). Prirodni potencijali Lovćena za ekološki sportski turizam, Ecologica, 26(96), 474-481.