Обавештење о одржавању приступног предавања кандидата др Слађане Милошевић

Дана 18.01.2024. године, са почетком у 12:00 часова, одржаће се приступно предавање ради оцене способности за наставни рад кандидата пријављеног на Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа на радном месту наставника, за ужу научну област Научне дисциплине у физичком васпитању и спорту – наставни предмет Активности у природи, који је објављен у листу “Јединство”, број: 44 од 06.11.2023. године.

Кандидат др Слађана Милошевић, одржаће јавно приступно предавање, пред комисијом у следећем саставу: проф. др Слађан Каралеић, проф. др Топлица Стојановић и проф. др Верољуб Станковић.