4+2

Број часова (П+В)

О206Корективна гимнастика

ЕСПБ : 7
Семестар : Четврти
Професор : проф. др Слађан Каралеић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 4+2
More Detail

O101Општа антропомоторика

ЕСПБ : 10
Семестар : Први
Професор : проф. др Бранимир Мекић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 4+2
More Detail

Search For Courses