Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Корективна гимнастика

Шифра предмета
О206
ЕСПБ
7
Семестар
Четврти
Професор
проф. др Слађан Каралеић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
4+2

Циљ

Едукација студената да кроз примену тестова функционалне дијагностике утврде стање локомоторног апарата и да специјалним тестовима и корективним третманима делују позитивно на телесни (психосоматски) статус.

Исход

Након одслушаног предмета студенти програмираним вежбама, аналитичког и синтетичког карактера, могу да изврше превенцију, корекцију и санацију постуралних поремећаја и телесних деформитета. Такође, могу да укажу на дисбаланс локомоторног апарата и коригују исти, код активних спортиста.