0+0

Број часова (П+В)

21.D505Педагошка пракса

ЕСПБ : 6
Семестар : Други
Професор : проф. др Веско Миленковић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 0+0
More Detail

21.D5081Студијски-истраживачки рад у функцији израде завршног (мастер) рада

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 0+0
More Detail

21.D5082Завршни мастер рад

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 0+0
More Detail

Search For Courses