проф. др Миљана Павићевић

Професор

21.O109 Психологија са психологијом спорта

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Миљана Павићевић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail

ДИ107Истраживања у примењеној психологији

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Миљана Павићевић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

Д501Истраживања у примењеној психологији

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Миљана Павићевић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 1+0
More Detail

O106Психологија са психологијом спорта

ЕСПБ : 10
Семестар : Други
Професор : проф. др Миљана Павићевић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

Search For Courses