доц. др Драгана Митић

Професор

21.O2I4Олимпизам

ЕСПБ : 6
Семестар : Четврти
Професор : доц. др Драгана Митић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

O4I2Рекреација особа са инвалидитетом

ЕСПБ : 4
Семестар : Седми
Професор : доц. др Драгана Митић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+2
More Detail

O2I4Олимпизам

ЕСПБ : 4
Семестар : Четврти
Професор : доц. др Драгана Митић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

Search For Courses