Прва година МАС2021

Category

21.D501Истраживања у примењеној психологији

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 1+0
More Detail

21.D502Истраживања у примењеној биологији

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Биљана Витошевић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

21.D503Методологија истраживања у физичком васпитању и спорту 2

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

21.D504Аналитика и дијагностика у физичком васпитању и спорту

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : доц. др Лазар Тоскић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.DI101Методика програмирања тренинга

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Топлица Стојановић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

21.DI102Методика контроле тренинга

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : Проф. др Зоран Савић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

21.DI103Универзитетски спорт

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Љубиша Лилић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.DI104Школски спорт

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Љубиша Лилић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.DI105Предшколско физичко васпитање

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Раде Стефановић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.DI106Истраживања у антропомоторици

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Бранимир Мекић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail
1 2

Search For Courses