Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Спортови на води

Наставни план

Семинарски радови

Теме за семинарске радове

Испит

Испитна питања

Шифра предмета
O4I1
ЕСПБ
4
Семестар
Седми
Професор
проф. др Драган Тоскић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
1+2

Циљ

Циљ предмета је да се студенти упознају са теоретским и практичним, стручним и научним информацијама из области ватерпола, скокова у воду, синхроног пливања и роњења на дах, које ће савременим методским приступом користити у педагошком раду са децом и одраслима.

Исход

Студенти су оспособљени да презентирају основе горе наведених спортова као и да стечено теоретско и практично знање примене у планирању и програмирању садржаја у циљу популаризације наведених спортова као и планирању и програмирањутренажних процеса у оквиру спортских секција у основним и средњим школама.