Спортски водич

Планинарство

Општи предмети

Основе теорије и методике спортског тренинга

Основе спортске статистике и информатике

Основе организације спорта и законске уређености спорта у републици србији

Прва помоћ

Стручни предмети

Анализа спортске активности - Планинарство

Методика тренинга спортске гране - Планинарство

Спортско педагошка пракса - Планинарство