Тренер у спорту

Кондициони тренер

Општи предмети

Основе теорије и методике спортског тренинга

Основе спортске статистике и информатике

Основе организације спорта и законске уређености спорта у републици србији

Прва помоћ

Стручни предмети

Анализа спортске активности

Методика тренинга спортске гране

Спортско педагошка пракса

Проф. др Топлица Стојановић

toplica.stojanovic@pr.ac.rs

Линк е-учионице

Наставни план

Тренажна пракса

Проф. др Топлица Стојановић

toplica.stojanovic@pr.ac.rs

Линк е-учионице

Наставни план