Мастер академске студије, физичког васпитања и спорта

Информатичке технологије у физичком васпитању и спорту

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Студијски истраживачки рад

Приступ online предавањима

Упутство

Шифра предмета
Ди92
ЕСПБ
5
Семестар
Први
Професор
доц. др Игор Илић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
1+1

Циљ

Циљ предмета је да студенте упозна са основама информатичких технологија и њихове примене у физичком васпитању и спорту, као и да их оспособи за њихово коришћење у будућем раду.

Исход

Након испуњења свих обавеза предвиђених програмом предмета, студенти би требало да:

  • разумеју место и улогу информатичких технологија у физичком васпитању и различитим сферама спорта и рекреације,
  • знају да селектирају и примене одговарајуће комерцијалне и некомерционалне системе,
  • знају да активно користе рачунарске технологије у научно-истраживачком и стручном раду.