Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Енглески језик

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
O107
ЕСПБ
7
Семестар
Други
Професор
доц. др Миљан Миљковић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
3+3

Циљ

Стицање знања и савлађивање основних појмова и елемената енглеског језика. Оспособљавање за свакодневну комуникацију и превођење текстова из стручне литературе.

Исход

Након положеног предмета студенти ће усвојити најзначајније термине везане за струку, да прате литературу из ове области и да разумеју стручне теме на енглеском језику.