Мастер академске студије, физичког васпитања и спорта 2021

Стручно-педагошки рад у физичком васпитању

Наставни план

План

Семинарски радови

Теме за семинарске радове

Испит

Испитна питања

Шифра предмета
21.DI222
ЕСПБ
5
Семестар
Други
Професор
проф. др Веско Миленковић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
2+2

Циљ

Упознавање студената са теоријским, практичним и стручним информацијама које ће савременим методичким поступцима користити у педагошком раду са ученицима.

Исход

Теоријском и практичном наставом студенти су оспособљени за планирање, програмирање, реализацију и вредновање наставних садржаја и нивоа постигнућа (стандарда) у физичком васпитању на свим нивоима васпитно-образовног рада.