Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Плесови

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
21.O206
ЕСПБ
6
Семестар
Четврти
Професор
проф. др Евагелиа Боли
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+3

Циљ

Оспособљавање студената за извођење одабраних народних и спортских плесова кроз практично извођење плесних техниа и развијање принципа креативности.

Исход

Овладавање основих знања и вештина извођења одабраних плесова за примену стечених знања у пракси са децом предшколског узраста, млађег и старијег школског узраста као и коришћења плесног садржаја у процесу тренинга код популације различитог узраста. Оспособљеност студената за стварањем новог уз поседовање интелектуалног потенцијала.