Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Одбојка

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
21.O106
ЕСПБ
6
Семестар
Први
Професор
Проф. др Зоран Савић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+3

Циљ

Упознати студенте са општим законитостина, теоријским, техничким, тактичким и методичким особеностима одбојкашке игре и истовремено их оспособљавати за самостално и креативно коришћење савремених научних и технолошких достигнућа у свакодневном практичном раду у подручју одбојкашког спорта.

Исход

Студенти ће стећи знања ради опште културе, професионалне едукације и овладати одбојкашким техникама, бити оспособљени за даљи самосталан рад и стручно усавршавање.