Мастер академске студије, физичког васпитања и спорта 2021

Методика програмирања тренинга

Шифра предмета
21.DI101
ЕСПБ
5
Семестар
Први
Професор
проф. др Топлица Стојановић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
1+1

Циљ

Стицање теоријских и практичних знања о тренажном процесу у спорту.

Исход

Студенти су оспособљени: да примене стечено теоријско и практично знање у тренажном процесу; да буду оспособљени за успешно планирање и програмирање рада са селекцијама.