Мастер академске студије, физичког васпитања и спорта 2021

Истраживања у антропомоторици

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
21.DI106
ЕСПБ
5
Семестар
Други
Професор
проф. др Бранимир Мекић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
2+2

Циљ

Основни циљ предмета је да студентима пруже основне научне информације и знања из истраживања у антропомоторици, како би се максимално оспособили за извођење наставе физичког васпитања и добили неопходне информације из примењене науке.

Исход

Студенти ће бити оспособљени да примењују најновија научна сазнања у развоју основних моторичких способности човека.