Др Зоран Савић

Др Зоран Савић

Редовни професор

Биографија

Др Зоран Савић рођен је 1967. године у Медвеђи. На Факултету за физичку културу у Приштини, дипломирао је 1992. године и исте уписао магистарске студије, које завршава 1995. године , просечном оценом 9,50. Магистарску тезу „Структура неких антрополошких димензија и њихове разлике с обзиром на преферирану грану спорта“ одбранио је 2000. године, након чега, као магистар наука из области физичке културе, добија звање асистента на предмету Методика спортског тренинга.

Докторску дисертацију, под називом „Утицај ситуационог тренинга на трансформацију неких антрополошких димензија код селекционисаних фудбалера“, успешно је одбранио на  Факултету за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу 2006. године и, потом, исте године изабран у звање доцента на предмету Одбојка.

Звање ванредног професора стиче 2014. године, а звање редовног професора стиче 2021. године, настављајући рад у истој научној области, на предмету Одбојка.

ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

 •  Делегат XXV Универзијаде 2009.г. Београд – Србија, 1 – 12. 07. 2009.
 • Члан Радне групе за израду Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2009 – 2013,
 • Члан Радне групе за израду Националне стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014 – 2018,
 • Координатор Универзитетског спортског савеза Косова и Метохије,
 • Координатор за спорт Факултета за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини,
 • Делегат Универзитетског спортског савеза Косова и Метохије,
 • Учествује у наставним активностима које носе ЕСПБ бодове (руководилац курса логоровања, сарадник на практичном делу курса логоровања и скијања),
 • Члан је Комисије за обезбеђење и осигурање квалитета Универзитета у Приштини,
 • Члан је Комисије за обезбеђење квалитета Факултета за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу,
 • Председник Комисије за обезбеђење квалитета Факултета за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу,
 • Члан је Стручног већа за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини,
 • Заменик председника Савета Факултета за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини,
 • Члан Савета Факултета за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу,
 • Члан Наставно научног већа Факултета за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу,
 • Члан смучарског тима Факултета за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу.
 • Члан Интерсекторске радне групе за питање школског спорта – представник Факултета за спорт и физичко васпитање у Министаству просвете, науке и технолошког развоја.

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА

 • Структура и развој антрополошких димензија деце и омладине северног Косова“, бр. О1-272 од 04.04. 2013., Универзитет у Приштини Факултет за спорт и физичко васпитање (Носилац пројекта Универзитет у Приштини);
 • Структура социјалног статуса деце и омладине северног Косова“, бр.01-273 од 04.04. 2013; Универзитет у Приштини Факултет за спорт и физичко васпитање (Носилац пројекта Универзитет у Приштини);
 • Школски спорт као фактор превенције постуралних поремећаја деце северног Косова“, број: од 25.02.2010, (Носилац пројекта Универзитет у Приштини);
 • Праћење антрополошких димензија одбојкаша Србија“ одлука 02 – број 2082/19-1 од 25.11.2019. (Носилац пројекта Универзитет у Београду, Руководилац пројекта проф.др Горан Нешић).

Образовање

 • 1992. Факултет за физичку културу, Универзитет у Приштини - Основне студије
 • 2000. Факултет за физичку културу, Универзитет у Приштини - Магистарске студије
 • 2006. Факултет за физичку културу, Универзитет у Приштини - Докторске студије

Референце

 1. Nešić, G., Majstorović, N., Sikimić, M., Marković, S., Ilić, D., Grbić, V., … & Savić, Z. (2014). Anthropometric characteristics and motor abilities in 13-15 year old female volleyball players. Facta universitatis-series: Physical Education and Sport, 12(3), 327-339.
 2. Stojanović, D., Branković, N., Momčilović, V., Kocić, J., Savić, Z., Momčilović, Z., & Milenković, V. (2019). Comparative analysis of different methods for body fat assessment in adolescents. Acta Medica Medianae, 58(3), 153-158.
 3. Kocić, J., Stojanović, D., Stanković, S., Petrović, L., Ignjatović, A., Savić, Z., … & Momčilović, Z. (2019). Muscle strength test performance changes over time in Serbian children. Acta Medica Medianae, 58(2), 154- 160.
 4. Stojanović, D., Savić, Z., Vidaković, H. M., Stojanović, T., Momčilović, Z., & Stojanović, T. (2019). Relationship between body composition and vertical jump performance among adolescents. Acta Medica Medianae, in press.
 5. Šiljak, V., Stefanović, R., Savić, Z., Kocić, J., Toskić, D., & Milošević, S. (2019). Uticaj olimpijskih igara na razvoj Tokia kao „pametnog grada“. Ecologica, 94, 271-277.
 6. Šiljak, V., Stefanović, R., Popović-Ilić, T., Mitić, D., Kocić, J., & Savić, Z. (2019). Medalje od recikliranog e-otpada na olimpijskim igrama. Ecologica, 93, 68-73.