Др Татјана Поповић Илић

tatjana.popovic.ilic@pr.ac.rs

Др Татјана Поповић Илић

Доцент

Биографија

Татјана ( Петар) Поповић Илић, рођена је 15.11.1959. године у Нишу. Основну и средњу школу (гимназија „Светозар Марковић“ и медицинска школа „Др. Миленко Xаџић“), као и Медицински факултет, завршила је у Нишу (Општа медицина, Медицински Факултет Ниш, Универзитет у Нишу) са просечном оценом 7,79.

Специјализацију из Физикалне медицине са рехабилитацијом уписала 1992, а специјалистички испит, са одличним успехом,  положила 1995. године на Медицинском факултету у Нишу

Магистарске студије уписалa 1994/95 на Медицинском факултету у Крагујевцу. смер Спортска медицина. Магистарски рад под називом „Карактеристикe морфолошких димензија у раној селекцији рукометаша“ одбранила 1997.године.

Докторску дисертацију  под називом “Структура специфичних антрополошких димензија и њихове разлике у односу на префериране спортове ” одбранила 2009. године на Медицинском факултету у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Професионална каријера

Предавач у школи Др Миленко Хаџић, предмет Нега болесника

Доктор опште медицине у Дому за РВИ, Соко бања.

Доктор опште медицине у Општој болници Медицинског центра у Пећи, за чије потребе је завршила специјализацију из Физикалне медицине са рехабилитацијом.

Доктор специјалиста физикалне медицине у ординацији за физикалну медицину „Гален“ у Нишу.

Доктор специјалиста ангажован на пословима велепродаје фармацеутских препарата у предузећу „Баћковић“, Ниш.

Доктор рукометног тима млађих категорија у РК „Желазничар“, Ниш од 1986 – 1988 године.

Доктор рукометног тима  РК „Дубочица“ Лесковац зa 1989/90 такмичарску сезону.

Члан стручног тима Националне селекције Србије у куглању у кадетској, јуниорској и сениорској категорији, светска првенства у Словачкој и БиХ

Предавач Куглашког савеза Србије

Члан стручног тима ЖКК „Путар-Ниш“

Члан је Српског лекарског друштва

Члан стручног тима спортско рекреативног удружења особа са инвалидитетом „Наис“

Асистент на предмету Хигијена са спортском медицином, као и сарадник на предмету Анатомија на Факултету за физичку културу у Лепосавићу, Универзитета у Приштини, од 26.11.2003.године .

Наставник доцент на предметима Хигијена са спортском медицином, Исхрана спортиста, Епидемиологија физичке активности, Спортска медицина, на основним  и предмета Спортска рекреација и рехабилитација на мастер студијaма на Факултету за спорт и физичко васпитање, Универзитета у Приштини-Лепосавић, од  08.02.2011.године.

Одговорни наставник за извођење наставе – стручне праксе студената Мастер академских студија, смер Физичко васпитање, рекреација и здравље. Под њеним менторством урађено је преко 40 дипломских радова. Учествовала је као члан комисија у одбрани великог броја  дипломских и мастер радова.

Члан рецензентског одбора 3. Међународне научне конференције „Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас.“

Члан рецензентског одбора 4. Међународне научне конференције „Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас.“

Вршилац дужности продекана факултета у периоду 0д 13.11.2019. до 30.10.2020. године.

Ментор једног мастер рада. Члан комисије за контролу квалитета у више мандата

Аутор је три уџбеника (Хигијена са спортском медицином, Основни принципи исхране спортиста, Спортска медицина). Сарадник на уџбенику „Спортска медицина“ код проф. Др Ђурашковић.Р.  Аутор и коаутор бројних радова,

Знање светских језика: Енглески – чита, пише, говори.

Образовање

  • 1985. Медицински факултет, Универзитет у Нишу - Основне студије
  • 1997. Медицински факултет, Универзитет у Крагујевцу - Магистарске студије
  • 1995. Медицински факултет, Универзитет у Нишу - Специјализација
  • 2009. Медицински факултет Универзитета у Приштини - Докторске студије

Референце

  1. Popović-Ilić, T., Vitošević, B., Milošević, L., Stević, L., Savić, T. (2007). The effect of physical activity on inflammatory markers. The risk of new coronary event in coronary heart disease patients. Acta Medica Medianae, 46 (4), 10-14.
  2. Popović- Ilić.T., Vitošević.B., Ranković. B., Stević.B., Savić.T. (2007). The effects of physical training on cardiovascular parameters and reduction of visceral fatty tissue. Acta Medica Medianae, 46 (4), 34-37.
  3. Šiljak, V., Stefanović, R., Đurović, D., Mekić, B., Popović Ilić, T. , Isaković, M. (2017). A possible way of performing the stadium race at the festivity games in Olympia. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 15 (2), 399-406.
  4. Sokolović, D. T., Lilić, L., Milenković, V., Stefanović, R., Ilić, T. P., Mekić, B., … & Ilić, I. R. (2018). Effects of melatonin on oxidative stress parameters and pathohistological changes in rat skeletal muscle tissue following carbon tetrachloride application. Saudi Pharmaceutical Journal, 26(7), 1044-1050.
  5. Popović Ilić, T., Stanković, V., Ilić, I.. Ilić, H.S. (2018). Difference in body mass index and dietary habits of students of faculty of sport and physical education. Acta Medica Medianae. 58 (2) 51-55.
  6. Mekić, B., Toskić, D., Popović-Ilić, T., Hadži-Ilić, S., Milenković, V., Rajić, A., … & Hadži-Vidaković, M. (2019). Cardiovascular risk reduction and correction of hyperlipidemia in patients at primary prevention through physical activity. Acta Medica Medianae, 58(2), 27-32.