Др Слађан Каралеић

Др Слађан Каралеић

Редовни професор

Биографија

Факултет за физичку културу уписао је 1987.године, у току студија добија награду Изваредан студент 1989, дипломира са просечном оценом 8,38 октобра 1991. Магистарске студије уписује 1992 а исте године се запошљава као асистент приправник на матичном факултету. Студије завршава одбраном магистарског рада 1996. године када постаје асистент. Докторску дисертацију брани 2001. године, међутим тек 2004 године бива изабран у звање доцента. Исте године почиње са радом на Факултету физичке културе у Новом Саду где бива изабран у звање доцента 2006. године, међутим остаје веран матичном факултету све до данас. Од 2007 до 2013. године биран је за шефа катедре. У звање ванредног професора бира се 2014. године.

Образовање

  • 1991. Факултет за физичку културу, Универзитет у Приштини - Основне студије
  • 1996. Факултет за физичку културу, Универзитет у Приштини - Магистарске студије
  • 2001. Факултет за физичку културу, Универзитет у Приштини - Докторске студије

Референце

  1. Sokolović, D., Aleksić, D., Milenković, V., Karaleić, S., Mitić, D., Kocić, J., … & Veselinović, A. M. (2016). QSAR modeling of bis-quinolinium and bis-isoquinolinium compounds as acetylcholine esterase inhibitors based on the Monte Carlo method—the implication for Myasthenia gravis treatment. Medicinal Chemistry Research, 25(12), 2989-2998.
  2. Sokolović, D., Ranković, J., Stanković, V., Stefanović, R., Karaleić, S., Mekić, B., … & Veselinović, A. M. (2017). QSAR study of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors based on the Monte Carlo method. Medicinal Chemistry Research, 26(4), 796-804.
  3. Živković, D., Karaleić, S., & Anđelković, I. (2018). Flat feet and obesity among children. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 16(2), 347-358.
  4. Anđelković, I., Karaleić, S., Milenković, V., Lilić, L., Mekić, B., & Stefanović, R. (2018). Тhe factors which influence the occurrence and prevalence of flat feet among preschool children. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 16(2), 399-410
  5. Živković, D., Karaleić, S., Anđelković, I., & Aksović, N. (2019). The effects of physical activity on the balance of the elderly. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 16(2), 761-781.
  6. Rasulić, L., Savić, A., Lepić, M., Puzović, V., Karaleić, S., Kovačević, V., … & Samardžić, M. (2018). Epidemiological characteristics of surgically treated civilian traumatic brachial plexus injuries in Serbia. Acta Нeurochirurgica, 160(9), 1837-1845.