Др Јадранка Коцић

Др Јадранка Коцић

Редовни професор

Биографија

Проф. др Јадранка Коцић,  доктор наука у области физичког васпитања и спорта, редовни професор Универзитета. Рођена је у Нишу 22. 08. 1962. године. Основну и средњу школу завршила је у Нишу. На Филозофском факултету ООУР Физичко васпитање Универзитета у Нишу дипломирала је 1986. године. Магистрирала је 1996. године на Факултету за физичку културу Универзитета у Приштини. Докторирала је 2003. године на Факултету за физичку културу Универзитета у Приштини – Лепосавић. Била је активни спортиста и успешни такмичар у ритмичко-спортској гимнастици од 1975. до 1983. године, а затим и професионални тренер и активни судија у истом спорту. Као сарадник радила је на општој и специфичној физичкој припреми спортиста кошаркаша, фудбалера, тенисера, гимнастичара, атлетичара, рукометаша. Била је члан Гимнастичког савеза Југославије – одсек за ритмичко-спортску гимнастику до 1986. Радила као тренер Клуба за синхроно и уметничко пливање у Нишу од 2000. до 2002. и била члан Стручног одбора Савеза за синхроно и уметничко пливање Србије. Као асистент приправник и асистент за предмете Ритмичко-спортска гимнастика и Основи плеса са музичким образовањем радила је на Факултету за физичку културу Универзитета у Приштини од 1992. до 1997.; од 1997. до 2008. радила је на Учитељском (Педагошком) факултету у Јагодини Универзитета у Крагујевцу као асистент и доцент на предмету Методика наставе физичког васпитања, Основе физичког и здравственог васпитања, Елементарне игре и пливање, Спортске игре и скијање, Изборни предметни модул 1 и 2 на основним академским студијама; на последипломским магистарским студијама поверени су јој предмети Општа антропомоторика и Методика физичког васпитања. Обављала је функцију продекана за науку, научноистраживачки рад и издавачку делатност током 2006. и 2007. на поменутом факултету. По уговору у звању доцента радила је на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду на предмету Ритмичка гимнастика и плес од 2005. до краја 2008. године. Од 2008. ради  на Факултету за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу на предмету и Методика рекреације, затим и Рекреација особа са инвалидитетом и Програмирање у спортској рекреацији. По уговору је радила на Високој школи за образовање васпитача у Алексинцу на Специјалистичким студијама на предмету Ритмика у активностима предшколске деце од 2014. Предавач је на Мастер студијски програмима на Факултету за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу на предметима Методика физичког васпитања предшколске деце и Спорт и рекреација предшколске деце, Истаживања у спортској рекреацији. Тренутно ради као редовни професор на Факултету за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу Универзитета у Приштини (Косовска Митровица) – Србија и предавач на докторским студијама на Факултету за спорт и физичко васпитање у Источном Сарајеву-Босна и Херцеговина. Као ментор и члан комисије учествовала је у одбрани преко 700 дипломских радова на поменутим факултетима и као члан комисије у одбрани магистарске тезе на Универзитету у Новом Саду и Лепосавићу,  мастер радова и докторских дисертација на Факултету за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу. Учесник и излагач  је на великом броју домаћих и међународних научних скупова, као и у организацији истих. У току свог радног опуса издала је два практикума, приручник и два уџбеника са образовно-научном тематиком из области спорта, рекреације и физичког васпитања. Члан је ESCS (European Colledge of Sport Science), од 2005., Друштва Антрополога Србије од 2011.  Објавила је у земљи и иностранству преко 200 научних и стручних радова. Активно говори и служи се енглеским, немачким, грчким и италијанским језиком.

Образовање

  • 1986. Филозофски факултет, Универзитет у Нишу - Основне студије
  • 1996. Факултет за физичку културу Универзитет у Приштини - Магистарске студије
  • 2003. Факултет за физичку културу, Универзитет у Приштини - Докторске студије

Референце

  1. Ignjatović, А., Radovanović, D., Stanković,Р., Marković, Ž., & Kocić, J. (2011). Influence of resistance training on cardiorespiratory endurance and muscle power and strength in young athletes, Acta Physiologica Hungarica, 98(3), 305-312.
  2. Vitošević, B., Ranković, G., & Kocić, J. (2013). Adaptive mechanisms of mitochondria in response to exercise, Vojnosanitetski Pregled, 70(11), 1046-1050.
  3. Sokolović, D., Aleksić, D., Milenković, V., Karaleić, S., Mitić, D., Kocić, J., … & Veselinović, A. M. (2016). QSAR modeling of bis-quinolinium and bis-isoquinolinium compounds as acetylcholine esterase inhibitors based on the Monte Carlo method—the implication for Myasthenia gravis treatment. Medicinal Chemistry Research, 25(12), 2989-2998.
  4. Sokolović, D., Ranković, J., Stanković, V., Stefanović, R., Karaleić, S., Mekić, B., … & Veselinović, A. M. (2017). QSAR study of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors based on the Monte Carlo method. Medicinal Chemistry Research, 26(4), 796-804.
  5. Kocić, J., Ignjatović, A. (2018). Children’s attitudes toward various forms of resistance training. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 16(2), 261-270.
  6. Ignjatovic, A. M., Radovanovic, D. S., & Kocić, J. (2019). Effects of eight weeks of bench press and squat power training on stable and unstable surfaces on 1RM and peak power in different testing conditions. Isokinetics and Exercise Science, 27(3), 203-212.