Др Евагелиа Боли

Др Евагелиа Боли

Редовни професор

Биографија

Боли Евагелиа је рођена 1.08.1966. године у Еласона код Ларисе, Грчка. Основну и средњу школу завршила је у месту рођења. Студирала је на Филозофском факултету у Нишу, последипломске магистарске студије завршила је 1996. и докторирала 2000. након чега је изабрана за доцента на предмету плесови. У звање ванредног професора изабрана је 2007. године. Учествовала је на већем броју домаћих и међународних скупова у вези са плесом, социологијом и психологијом спорта: Келн (1995), Нови сад (1995 и 96), Врњачка Бања (1996), Атина (1997 и 98), Комотини (1993/94/95/96/97/98 /99/2000/01/02), Петровац (2001), Скиатос (2001), Atina(2002), Ohrid (2013), Bratislava (2013), Bukorešt (2015) i Travnik (2015. У звање редовног професора изабрана је 27. јуна 2012.

Аутор је и коаутор у неколико монографија и уџбеника: “Плесови” (уџбеник), “Структура антрополошких димензија плесача и плесачица и израда поступака за њихову процену и праћење” (монографија), “Спорт и криминал” (монографија) и учесник је у пројектима: “Сексуални диморфизам” и “Конструкција и примена таксономских неуронских мрежа”. Објавила је преко 70 стручних и научних радова у домаћим и страним часописима.Вршила је функцију продекана за наставу од 2007 до 2015.Била је шлан Савета Факултета и Унуверзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Председник струшног одбора за Фишичку културу и чшлан Сената Универзитета. Члан је редакције научног часописа Кинезиометрија. Предмети њеног рада и интересовања су плесови и социологија спорта. Тренутно ради као редовни професор на преметима плесови и социологија спорта на основним, дипломским и докторским студијама.

Образовање

  • 1992. Филозофски факултет, Универзитет у Нишу - Основне студије
  • 1996. Факултет за физичку културу, Универзитет у Приштини - Магистарске студије
  • 2000. Факултет за физичку културу, Универзитет у Приштини - Докторске студије

Референце

  1. Boli, E., Popović, M., Popović, D., Hadži Vidaković, M., Bojević, M., & Jovanović, M. (2015). Semiorthogonal transformation of principal componemts of cognitive dimensions of athletes and unified partners. Sports Science, 8(1), 21-25.
  2. Popovic, D., Boli, E., Popovic, M., Savic, V., Popovic, J., & Bojovic, M. (2015). Тhe structure of intellectual abilities of special olympics football players. American Journal of Applied Psychology, 4(6), 178-182.
  3. Popovic, M., Stankovic, V., Popovic, D., Boli, E., Savic, V., & Bojovic, M. (2016). Influence of conative characteristics on special olympics athletes and unified partnerssuccess in football. Sociology Study, 5(10), 53-58.
  4. Popović, D., Mitić, D., Popović, J., Boli, E., Samouilidou, E., & Dolga, M. (2018). Factor analysis as optimal method in determining motoric abilities and the quality of life, health and social wellness of perspective judokas. Facta Universitatis,Series: Physical Education and Sport, 16, (1), 107-126.
  5. Popovic, D., Popovic, M., Popovic, J., Boli, E., Savic, V., Arsic, I., & Antonijevic, S. (2019). Determining motoric abilities of perspective judokas. Journal of Sports Science, 7, 99-105.