Др Драгана Митић

Др Драгана Митић

Доцент

Биографија

Др Драгана Митић рођена је 08.06.1971.године у Нишу. Основну и средњу сколу завршила је у Нишу. Факултет за физичку културу завршила у Приштини 1997. Дипломирала на тему “Анализа неких специфицних техника у Јудо-у са оценом 10. Последипломске студије завршила на Факултету за спорт и физичко васпитање у Приштини. Магистарску тезу под називом “Структура неких антрополоских димензија јудиста и каратиста” одбранила 06.04.2011. Докторску дисертацију под називом “Ефекти тренинга централне стабилности на мишићну силу и снагу високоселенционисаних младих јудиста” одбранила на Универзитету у источном Сарајеву 07.02.2015. и на тај начин стекла научни степен ДОКТОРА НАУКА У ОБЛАСТИ ФИЗИЦКЕ КУЛТУРЕ. Запослена на факултету за спорт и физичко васпитање од 04.11.1998.године.као асистент за ужу научну област Спорт и спортске игре, наставни предмет Џудо и самоодбрана. У звање доцента изабрана је 2016. Године. Носилац је високог мајсторског степена у ЈУДО спорту други дан. Објавила је бројне научне радове и активно је учествовала на многим конгресима, семинарима и другим стручним и научним скуповима. Своју спортску каријеру започела је са непуних девет година  1980. у Јудо клубу Ниш са којим и сада сарадјује. Постигла је значајне резултате од којих издвајамо најзнацајније: од 1986. па до 1993. стални члан јудо репрезентације СФРЈ И СРЈ, актуелни првак србије 1986-1993. Године 1987, друго место на међународном такмичењу у Јудо-у Словен Градец, (Словенија) 1990 године,прво место на Осмом међународном турниру у Јудо-у Пловдив (Бугарска). Од 1995. до 1999. други тренер у Јудо клубу Алказар из Ларисе (Грцка). Професионални преводилац (Грчко-Српски, Српско -Грчки). Од 2017 је члан Управног одбора Џудо савеза Централне Србије. Децембра 2020. Године је поново изабрана за члана у Управном одбору Џудо савеза Централне Србије.

Образовање

  • 1997. Фaкултeт зa физичку културу, Унивeрзитeт у Приштини - Основне студије
  • 2011. Факултет за спорт и физичко васпитање, Универзитет у Приштини - Магистарске студије
  • 2015. Фaкултeт физичкoг вaспитaњa и спoртa, Унивeрзитeт у Истoчнoм Сaрajeву - Докторске студије

Референце

  1. Mitic, D., Milojevic, A., Kocic, J., & Petrusic, G. (2003). Karakteristike motorickih sposobnosti muskaraca u periodu od 14 do 18 godine. FIS COMMUNICATIONS. Nis.
  2. Stefanović, R., & Mitić, D. (2008). Vrste i odabir testova za brzinsku sposobnost sprintera. Sport Mont, 213- 218.
  3. Nurkić, M., Bratić, M., Mitić, D., & Kafentarakis, I. (2017). The differences in the motor area of cadet and junior age judokas. Facta Universitatis, series: Physical Education and Sport, 15(1), 083-092.
  4. Popović, D., Mitić, D., Popović, J., Boli, E., Samouilidou, E., & Dolga, M. (2018). Factor analysis as optimal method in determining motoric abilities and the quality of life, health and social wellness of perspective judokas. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 16(1), 107-126.
  5. Stefanović, R., Toskić, D., Stefanović, Ž., Milošević, S., Mitić, D., & Isaković, M. (2019). Informisanost učenika srednjih škola u Srbiji o interakciji sporta i očuvanja životne sredine. Ecologica, 571-576.