Прва година 2021

Category

21.O101Општа антропомоторика

ЕСПБ : 6
Семестар : Први
Професор : проф. др Бранимир Мекић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O102Теорија физичке културе

ЕСПБ : 4
Семестар : Први
Професор : проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail

21.O103Историја физичке културе

ЕСПБ : 3
Семестар : Први
Професор : проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 1+0
More Detail

21.O104Анатомија

ЕСПБ : 6
Семестар : Први
Професор : проф. др Здравко Витошевић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.O105Скијашко трчање

ЕСПБ : 6
Семестар : Први
Професор : ван. проф. др Хаџи Милош Видаковић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+2
More Detail

21.O106 Одбојка

ЕСПБ : 6
Семестар : Први
Професор : Проф. др Зоран Савић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O107Спортска гимнастика

ЕСПБ : 6
Семестар : Други
Професор : проф. др Драгана Алексић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O108Активности у природи

ЕСПБ : 6
Семестар : Други
Професор : доц. др Јасна Поповић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 1+4
More Detail

21.O109 Психологија са психологијом спорта

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Миљана Павићевић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail

21.O1I1Енглески језик

ЕСПБ : 6
Семестар : Други
Професор : доц. др Миљан Миљковић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 3+1
More Detail
1 2

Search For Courses