Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Џудо и самоодбрана

Наставни план

Семинарски радови

Теме за семинарске радове

Испит

Испитна питања

Шифра предмета
O401
ЕСПБ
7
Семестар
Седми
Професор
проф. др Драган Тоскић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
3+3

Циљ

Циљ предмета је да се студенти упознају са теоретским и практичним, стручним и научним информацијама из области џудоа и самоодбране, које ће савременим методским приступом користити у педагошком раду са децом и одраслима.

Исход

Студенти су оспособљени да практично демонстрирају основне технике џудоа и самоодбране као и да стечено теоретско и практично знање примене у планирању и програмирању тренажних процеса и наставе физичког васпитања.