Мастер академске студије, физичког васпитања и спорта 2021

Студијски-истраживачки рад у функцији израде завршног (мастер) рада

Наставни план

План

Семинарски радови

Теме за семинарске радове

Испит

Испитна питања

Шифра предмета
21.D5081
ЕСПБ
5
Семестар
Други
Професор
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
0+0

Циљ

Исход