Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Општа антропомоторика

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
21.O101
ЕСПБ
6
Семестар
Први
Професор
проф. др Бранимир Мекић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+3

Циљ

Оспособљавање студената за примену општих, моторичких, тренажних поступака физичког васпитања и тренажних процеса у физичком васпитању и спорту.

Исход

Студенти су оспособљени за креирање и извођење стручних послова у свим узрастима деце и омладине у свим школским васпитно-образовним организацијама, као и у спортским клубовима и друштвима.