Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Исхрана спортиста

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
21.O1I3
ЕСПБ
6
Семестар
Други
Професор
доц. др Татјана Поповић Илић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
2+2

Циљ

Предмет има за циљ да студенте упозна са основним нутритијентима и њиховом заступљеношћу у здраво избалансираној исхрани, са одређивањем телесног састава, са посебним захтевима појединих спортских грана, дозвољеним и недозвољеним средствима за побољшање спортске форме као и са бројним поремећајима исхране.

Исход

Студенти ће након одслушане наставе бити оспособљени да примене знња о исхрани у практичном раду, пре свега у правилном планирању исхане за специфичне спотске захтеве, као и да препознају симптоме неправилне исхране и поремећаја исхране код појединаца.