Обавештење о одржавању приступног предавања

Дана 21.08.2023. године, са почетком у 12:00 часова, одржаће се приступно предавање ради оцене способности за наставни рад кандидата пријављеног на Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа на радном месту доцента, за ужу научну област Научне дисциплине у физичком васпитању и спорту – наставни предмет Кошарка, који је објављен у листу “Јединство”, број: 23 од 12.06.2023. године.

Кандидат др Соња Антонијевић, одржаће јавно приступно предавање, пред комисијом у следећем саставу: проф. др Драгана Алексић, проф. др Зоран Савић и проф. др Раде Стефановић.

Обавештење