Други

Семестар

21.DI105Предшколско физичко васпитање

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Раде Стефановић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.DI106Истраживања у антропомоторици

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Бранимир Мекић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.DI107Примењена биомеханика

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.DI108Информатичке технологије у физичком васпитању и спорту

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : доц. др Игор Илић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.DI109Истраживања у физичком васпитању и спорту

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Верољуб Станковић, проф. др Слађан Каралеић, проф. др Топлица Стојановић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.DI222Стручно-педагошки рад у физичком васпитању

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Веско Миленковић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.D505Педагошка пракса

ЕСПБ : 6
Семестар : Други
Професор : проф. др Веско Миленковић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 0+0
More Detail

21.D5081Студијски-истраживачки рад у функцији израде завршног (мастер) рада

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 0+0
More Detail

21.D5082Завршни мастер рад

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 0+0
More Detail

Search For Courses