Др Веско Миленковић

Др Веско Миленковић

Редовни професор

Биографија

Факултет за физичку културу уписао је 1986. године, у току студија добија награду Изваредан студент 1990, дипломира са просечном оценом 8, 34 и оценом 10 (на дипломском испиту) октобра 1990. Магистарске студије уписује 1992 а исте године се запошЉава као асистент приправник на матичном факултету. Студије завршава са просечном оценом 9, 25 и одбраном магистарског рада 1997. Наредне године постаје асистент. Докторску дисертацију брани 2002. године, а 2003 године бива изабран у звање доцента. Од 2007 до 2014. године биран је за шефа катедре. У звање ванредног професора бира се 2014. године.

Образовање

  • 1990. Факултет за физичку културу, Универзитет у Приштини - Основне студије
  • 1997. Факултет за физичку културу, Универзитет у Приштини - Магистарске студије
  • 2002. Факултет за спорт и физичко васпитање, Универзитет у Приштини - Докторске студије

Референце

  1. Milenković, V., Vitošević, B., Vidaković, H. M., Nedin, G. R., & Ranković, J. (2013). Values of aerobic capacity in handball and volleyball players. Acta Medica Medianae, 52(4), 35-38.
  2. Dušan Sokolović, Dragana Aleksić, Vesko Milenković, Sladjan Karaleić, Dragana Sokolović, D., Aleksić, D., Milenković, V., Karaleić, S., Mitić, D., Kocić, J., … & Veselinović, A. M. (2016). QSAR modeling of bis-quinolinium and bis-isoquinolinium compounds as acetylcholine esterase inhibitors based on the Monte Carlo method—the implication for Myasthenia gravis treatment. Medicinal Chemistry Research, 25(12), 2989-2998.
  3. Sokolović, D. T., Lilić, L., Milenković, V., Stefanović, R., Ilić, T. P., Mekić, B., … & Ilić, I. R. (2018). Effects of melatonin on oxidative stress parameters and pathohistological changes in rat skeletal muscle tissue following carbon tetrachloride application. Saudi Pharmaceutical Journal, 26(7), 1044-1050.
  4. Sokolović, D., Ranković, J., Stanković, V., Stefanović, R., Karaleić, S., Mekić, B., … & Veselinović, A. M. (2017). QSAR study of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors based on the Monte Carlo method. Medicinal Chemistry Research, 26(4), 796-804.
  5. Anđelković, I., Karaleić, S., Milenković, V., Lilić, L., Mekić, B., & Stefanović, R. (2018). The factors which influence the occurrence and prevalence of flat feet among preschool children. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 16(2), 399-410.
  6. Stefanović, R., Mekić, B., Popović-Ilić, T., Milenković, V., Karaleić, S., & Toskić, D. (2019). Sportski objekti i zaštita životne sredine. Ecologica, 93, 102-107.