Др Никола Аксовић

Др Никола Аксовић

Асистент

Биографија

Никола Аксовић је рођен 15.12.1987. у Новом Пазару, где је завршио основну и средњу школу. Године 2012. дипломира у предвиђеном року на Факултету за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици. Мастер академске студије је завршио 2013. године на Факултету за спорт и физичко васпитањe Државног универзитета у Новом Пазару, са просечном оценом 9.25. Докторске академске студије је завршио 2019. године на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу, са просечном оценом 9.79. Активно се бавио кошарком. Био је члан кошаркашких клубова „Нови Пазар“ и „Стари Рас“, где је играо велики број утакмица такмичарског типа. У кошаркашком клубу „Стари Рас“ радио је као кондициони тренер са кадетским, јуниорским и сениорским селекцијама. Члан је Савеза за школски спорт Србије. Такође, учествује у техничкој организацији атлетских такмичења атлетског клуба „Нови Пазар“. Од 2023. године је запослен на Факултету за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини. Пре тога је био запослен на Државном  универзитету у Новом Пазару, на студијском програму: Спорт и физичко васпитање.  Аутор и коаутор је већег броја научних радова објављених у међународним и националним научним часописима и зборницима.

Образовање

  • 2012. Факултету за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици - Основне студије
  • 2013. Факултету за спорт и физичко васпитањe Државног универзитета у Новом Пазару - Мастер студије
  • 2019. Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу - Докторске студије

Референце

  1. Radenković, M., Lazić, A., Stanković, D., Cvetković, M., Đorđić, V., Petrović, M., Aksović, N… & Bubanj, S. (2022). Effects of combined plyometric and shooting training on the biomechanical characteristics during the made jump shot in young male basketball players. International Journal of Environmental Research and Public Health20(1), 343-352. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph20010343
  2. Stojanović, E., Aksović, N., Stojiljković, N., Stanković, R., Scanlan, A. T., & Milanović, Z. (2019). Reliability, usefulness, and factorial validity of change-of-direction speed tests in adolescent basketball players. The Journal of Strength & Conditioning Research, 33(11), 3162-3173. http://dx.doi.org/10.1519/JSC.0000000000002666
  3. Bubanj, S., Radenković, M., Stanković, D., Petković, E., Lilić, A., Bojić, I., Aksović, N., … & Leuciuc, F. V. (2023). Biomechanics of Ascending and Descending Stairs in a Patient with Transfemoral Amputation and Neural Sensory Feedback: A Case Report. Symmetry15(7), 1443-1455. https://doi.org/10.3390/sym15071443
  4. Aksović, N., Dobrescu, T., Bubanj, S., Bjelica, B., Milanović, F., Kocić, M., … & Vulpe, A. M. (2023). Sports Games and Motor Skills in Children, Adolescents and Youth with Intellectual Disabilities. Children10(6), 912-928. https://doi.org/10.3390/children10060912
  5. Pavlović, Lj., Stojanović, E., Aksović, N., Stojiljković, N., & Milanović, Z. (2018). Diurnal variations in physical performance: Are there morning-to-evening differences in elite male handball players? Journal of Human Kinetics, 63(1), 117-126.  http://dx.doi.org/10.2478/hukin-2018-0012