Др Милица Филиповић

Др Милица Филиповић

Асистент

Биографија

Милица Филиповић је рођена 27.07.1986. године у Приштини. Након што је дипломирала на Факултету за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу 2008. године са просечном оценом 8.46.завршила је и Мастер студије на истом факултету 2014. године са просечном оценом  9.89. Докторску дисертацију је одбранила на Факултету за спорт и физичко васпитање 2021.године. Када је у питању спортска каријера, активно се бавила кошарком преко 12 година, најпре у КК Косово Поље у Приштини, затим у КК Студент из Ниша. Од 2012. године је запослена на Факултету за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу, најпре као сарадник у настави, а затим као асистент и асистент са докторатом на предмету Плесови као и на другим предметима на основним и мастер студијама.  Учесник је бројних научних и стручних скупова и аутор и коаутор је преко 20 научних радова публикованих у домаћим и међународним научним часописима и зборницима.

Образовање

  • 2008. Факултет физичке културе, Универзитет у Приштини - Основне студије
  • 2014. Факултет за спорт и физичко васпитање, Универзитет у Приштини - Мастер студије
  • 2021. Факултет за спорт и физичко васпитање, Универзитет у Приштини - Докторске студије

Референце

  1. Vitošević, B., & Bojović, M. (2017). Potrebe za proteinskim suplementima kod žena u sportu. U V. Stanković, & T. Stojanović (Eds.) Zbornik sažetaka međunarodne naučne konferencije ,,Antropološki i Teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina Vеlikog do danas“ (pp. 55). Kopaonik, Srbija: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Univerzitet u Prištini-Kosovska Mitrovica.
  2. Vitošević, B., Smajić, M., Dimitrić, G., Buković, D., Bojic, I., Radanović, B., … & Filipović, M. (2019). The potential Implications of exercise-induced epigenetic modifications. Vojnosanitetski Pregled, 76(12), 1284-1289.
  3. Filipović, M., Stanković, V., Čoh, M., Vitošević, B., & Radosavljević, D. (2019). Regression algorithms in assessing the impact of morphological and motor characteristics on 60m sprint. Facta Universitatis Series: Physical education and Sport, 17(2), 221-236.
  4. Rajić, A., Milenković, V., Stefanović, R., Bojović, M., Milošević, S., Ranković, J., … & Hadži-Vidaković, M. (2019). Physical activity as an important factor for the reduction of lipid risk factors at the secondary prevention of coronary heart disease in men. Acta Medica Medianae, 58(2), 22-26.
  5. Mekić, B., Toskić, D., Popović-Ilić, T., Hadži-Ilić, S., Milenković, V., Rajić, A., … & Hadži-Vidaković, M. (2019). Cardiovascular risk reduction and correction of hyperlipidemia in patients at primary prevention through physical activity. Acta Medica Medianae, 58(2), 27-32.