Конкурс за упис студената у прву годину мастер академских студија за школску 2023/2024 годину (други конкурсни рок)

Факултет за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Лепосавићу уписује 25 студената на мастер академске студије, студијски програм физичко васпитање и спорт, ради стицања академског назива: мастер професор физичког васпитања и спорта и 17 студената на мастер академске студије, студијски програм физичко васпитање, рекреација и здравље, ради стицања академског назива: мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије.

Текст конкурса

Последње вести

Конкурс за доделу станова на коришћење запосленима на Универзитету у Приштини
12/07/2024By
Коначна ранг листа кандидата који су стекли право за упис на ОАС у првом конкурсном року за школску 2024/2025 годину на терет буџета РС
29/06/2024By
Јединствена ранг листа кандидата који су полагали пријемни испит на Факултету за спорт и физичко васпитање у првом конкурсном року за школску 2024/2025 годину
27/06/2024By
Обавештење испита из предмета Менаџмент у спорту
11/06/2024By

Контакт служби

Служба за студентска питања

+381 28-83-701
dif.studentska@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Служба за опште и правне послове

+381 28-83-771
dif.pravna@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Служба за материјално – финансијско пословање

+381 28-84-700
finansijska.dif@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Предстојећи догађаји