проф. др Слађан Каралеић

Професор

21.DI109Истраживања у физичком васпитању и спорту

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Верољуб Станковић, проф. др Слађан Каралеић, проф. др Топлица Стојановић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.O301Корективна гимнастика

ЕСПБ : 6
Семестар : Пети
Професор : проф. др Слађан Каралеић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.O3I3Превентивна гимнастика

ЕСПБ : 6
Семестар : Пети
Професор : проф. др Слађан Каралеић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.O2I5Спорт особа са инвалидитетом

ЕСПБ : 6
Семестар : Четврти
Професор : проф. др Слађан Каралеић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

Д515Кинезитерапија

ЕСПБ : 6
Семестар : Други
Професор : проф. др Слађан Каралеић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

О206Корективна гимнастика

ЕСПБ : 7
Семестар : Четврти
Професор : проф. др Слађан Каралеић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 4+2
More Detail

O2I5Спорт особа са инвалидитетом

ЕСПБ : 4
Семестар : Четврти
Професор : проф. др Слађан Каралеић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

Search For Courses