проф. др Бранимир Мекић

Професор

21.DI106Истраживања у антропомоторици

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Бранимир Мекић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.O101Општа антропомоторика

ЕСПБ : 6
Семестар : Први
Професор : проф. др Бранимир Мекић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

ДИ109Истраживања у антропомоторици

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Бранимир Мекић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

Ди104Истраживања у антропомоторици

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Бранимир Мекић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail

О4I3Објекти и реквизити

ЕСПБ : 6
Семестар : Осми
Професор : проф. др Бранимир Мекић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 4+3
More Detail

O101Општа антропомоторика

ЕСПБ : 10
Семестар : Први
Професор : проф. др Бранимир Мекић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 4+2
More Detail

Search For Courses