Едукације

Имплементација нових методских поступака у усавршавању технике скијања

Стручно усавршавање

Позив за стручно усавршавање одобреног програма бр 1071, компетенције К2, приоритетне области П3, под називом „Имплементација нових методских поступака у усавршавању технике скијања“ у трајању од 3 дана, број бодова: 18.

Котизација за похађање Програма износи 2000 дин и уплаћује се на ж.р. Факултета 840-1235666- 82; позив на број 74231107. У котизацију су урачунати: организацијa, радни материјал и издавање сертификата. Пријављивање учесника је до 15 дана пре почетка стручног усавршавања.

Смештај на Копаонику у Хотелу ЈАТ Апартмани
http://www.jatapartmani.com/
Контакт: +381 (36) 5471 044, (36) 5471 045,
(36) 5471 043

Одлука о одобравању програма сталног стручног усаврсавања наставника, васпитача и стручних сарадника

Форма за пријаву

Online пријава почиње 11.11.2023. године, а завршава се 22.03.2023. године.

Online пријава је затворена.

Sites We Follow