Прва година МАС

Category

Д501Истраживања у примењеној психологији

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Миљана Павићевић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 1+0
More Detail

Д502Истраживања у примењеној биологији

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Биљана Витошевић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

Д503Мултиваријантна статистика

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 1+0
More Detail

Ди91Методика програмирања тренинга

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Топлица Стојановић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

Ди92Информатичке технологије у физичком васпитању и спорту

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : доц. др Игор Илић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

Д504Методика контроле тренинга

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Евагелиа Боли
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail

Д505Примењена биомеханика

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

Д506Аналитика и дијагностика у физичком васпитању и спорту

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : доц. др Лазар Тоскић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 1+2
More Detail

Ди103Менаџмент у спорту

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Драгана Алексић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail

Ди104Истраживања у антропомоторици

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Бранимир Мекић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail
1 2

Search For Courses